Dàn Lạnh Điều Hòa Trung Tâm VRF FSV Loại P1 Đặt Sàn – Model: S-36MP1E5

+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại điều hòa: 2 chiều

+ Công suất lạnh (BTU): 12.000
+ Công suất sưởi (BTU): 14.000