Nhận thông báo từ An Việt
TUYỂN DỤNG
STT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 TUYỂN GẤP: CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ THẦU PHỤ - 01 NGƯỜI Thỏa Thuận 31-03-2020 Hà Nội
2 TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Thỏa Thuận 31-03-2020 Hà Nội
3 Nhân Viên Kinh Doanh 20,000,000 31-12-2019 Hà Nội
4 Trợ Lý Kinh Doanh Dự Án 20,000,000 31-12-2019 Hà Nội
5 Kỹ Sư Bán Hàng 30,000,000 30-03-2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh