Nhận thông báo từ An Việt
TUYỂN DỤNG
STT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Kỹ Sư Bán Hàng Thỏa Thuận 30-04-2019 Hà Nội, Hồ Chí Minh
2 Kỹ Sư Nhiệt Lạnh Thỏa Thuận 03-05-2019 Hà Nội