QUẠT MÁI

  • Model: DR-FDR300TC đến DR-GPR900TH
  • Lưu lượng: 2050-34000m3/h
  • Công suất: 200-7500W
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
Danh mục: