Bộ Adaptor Mở Rộng Cho I-Touch Manager DAIKIN – Model: DCM601A52

+ Xuất xứ: Nhật Bản
+ Loại: Bộ mở rộng iTM cho I-Touch Manager (hệ thống điều khiển quản lý điều hòa không khí)