Nhận thông báo từ An Việt
TẾT...VUI HẾT CỠ CÙNG DAIKIN AN VIỆT - NHẬN QUÀ HEINEKEN
Cập nhât: 10:38 , 09/12/2020
Lượt xem: 225
TẾT...VUI HẾT CỠ CÙNG DAIKIN AN VIỆT - NHẬN QUÀ HEINEKEN
Em on top, không phải trending
Không phải Youtub'e, không phải trên Zing
Anh on top, em ở trên anh
HEINEKEN TẾT người ta gọi DAIKIN
Thả tim đầy story em (thả)
Nhắn tin đầy trong DM (slide)
Hợp âm anh thích là Cm (đô)
Xe em thích BM
Bia anh thích là BIA KEN
Điều hòa em thích là DAIKIN