Nhận thông báo từ An Việt
Mã lỗi
Cập nhât: 15:21 , 16/07/2019
Lượt xem: 582

Bằng cách kiểm tra mã lỗi, bạn có thể nhận biết được tình trạng và sự cố của hệ thống điều hòa không khí.

Tìm kiếm mã lỗi
Trang tìm kiếm mã lỗi cung cấp thông tin về nguyên nhân sự cố và trạng thái của máy điều hòa bằng cách nhập vào mã lỗi.


Tìm kiếm
Danh sách mã lỗi 


Cách kiểm tra mã lỗi
Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn từng bước của tài liệu “Cách kiểm tra mã lỗi” để tìm mã lỗi.

Cách kiểm tra mã lỗi